COVID-19

COVID-19 Ситуация на  03.08.2020 в районе Тараклия

COVID-19 Ситуация на 27.07.2020 в районе Тараклия

COVID-19 Ситуация на 20.07.2020 в районе Тараклия 

COVID-19 Ситуация на 13.07.2020 в районе  Тараклия  

COVID-19 Ситуация на 29.06.2020в районе Тараклия  

Решение ЧКОЗ № 3 от 19.05.2020_ 

COVID-19 Ситуация на 06.07.2020 в районе Тараклия  

Решение  10 от 31.07.2020 ЧКОЗ_

решение №9 от 13.07.2020 ЧКОЗ_  

Решение №8_от 29.06.2020 ЧКОЗ

решение №7 от 22.06.2020 ЧКОЗ

Решение № 6 от 16.06.2020 ЧКОЗ 

Решение №5 от 01.06.2020 ЧКОЗ 

протокол 4 от 28.05 2020 

Протокол № 2 от 16.03.2020_

Решение№ 1 от 19.02.2020

COVID ситуация на 10.08.2020 в районе Тараклия

Решение №11  от 10.08.2020 ЧКОЗ

COVID ситуация на 17.08.2020 в районе Тараклия

COVID ситуация на 24.08.2020 в районе Тараклия

COVID ситуация на 31.08.2020 в районе Тараклия

COVID ситуация на 07.09.2020 в районе Тараклия

COVID ситуация на 14.09.2020 в районе Тараклия

COVID ситуация на 21.09.2020 в районе Тараклия

COVID ситуация на 28.09.2020 в районе Тараклия 

COVID ситуация на 05.10.2020 в районе Тараклия

COVID ситуация на 12.10.2020 в районе Тараклия

Решение 12 от 02.10.2020 ЧКОЗ

Решение 13 от 04.10.2020ЧКОЗ

Решение ЧКОЗ № 14 от 14 окт

COVID ситуация на 19.10.2020 в районе Тараклия

COVID ситуация на 19 26.10.2020 в районе Тараклия

COVID 19 02.11.2020 Тараклия

COVID 19 ситуация на 09.11.2020 в районе Тараклия

COVID 19 16.11.2020 в районе Тараклия

Решение ЧКОЗ от 15 от 18.11.2020

COVID 19 ситуация на  23.11.2020 в районе Тараклия

COVID 19 ситуация на 30.11.2020 в районе Тараклия

COVID 19 СИТУАЦИЯ НА 07.12.2020 в районе Тараклия

Решение ЧКОЗ № 17 от  08.12.2020

Решение ЧКОЗ № 18 от 14.12.2020

COVID 19 ситуация на 21.12.2020 в районе Тараклия

COVID 19 ситуация на  28.12.2020 в районе Тараклия

COVID 19 ситуация на 04.01.2021 в районе Тараклия

COVID 19 ситуация на 11.01.2021 в районе  Тараклия

COVID 19 ситуация на 18.01.2021 в районе Тараклия

Решение ЧКОЗ №19 от 19.01.2021