26.01.2023

Символи

Символи

     С указ на президента на Молдова от 22 ноември 2021 г. гербът и знамето на район Тараклия са регистрирани в общия гербовник на Република Молдова.
     Символиката на район Тараклия се появява в държавния гербовник за първи път през последните 17 години.
     Указът влезе в сила след публикуването му в Monitorul Oficial Nr. 286-289 от 26.11.2021.  Така 26 ноември стана ден на знамето и герба на район Тараклия.
     Символите са от съществено значение. Те символизират силата, идентичността, единството и неделимостта на район Тараклия.

Герб Тараклия

Герб на район Тараклия

    Гербът на район Тараклия е нова адаптация на стария герб на окръг Тараклия, съществувал от 1999 до 2003 г. и представлявал щит с лъв, разхождащ се в зелено поле. Този герб е одобрен от Националната хералдическа комисия на 14 декември 2000 г. След териториалната реформа от 2003 г. гербът губи своята актуалност, а районът на Тараклия оставал без одобрени символи досега.
     Основната отличителна черта на тогавашният Тараклийски окръг и днешният Тараклийски район - е българската етнокултурна идентичност, която е отразена в основните цветове на герба.
     Бяло, зелено и червено са традиционните цветове на българския народ.
     Ходещият лъв е символ на българската автономия на южната част на Бесарабия, одобрена от Молдовския Принципат през 1856 г. Използван е върху официалните сгради от периода.
     Златният стенозъбен край на щита е Троянов вал, който минава по югоизточната граница на Тараклия. Троянови вали са били външната граница на древната Римска империя, а район Тараклия е граничната област на Молдова.
     В златния стенозъбен край е разположена алена танга - Тарак, която отразява името на район Тараклия.
     Районната корона увенчава щита - демонстрира йерархичното положение на района в системата на административно-териториалното деление на Република Молдова.

Флаг на район Тараклия

Знамето е правоъгълно зелено платно със стенозъбен край, хоризонтално пресечен от жълто и червено, в зеленото поле маршируващ от лявата хералдическа страна сребърен леопардов лъв.

Линкове за изтегляне