03.12.2023
БЪЛГАРИЯ ОТКРИВА НОВИ КОНСУЛСТВА В УКРАЙНА, ПОЛША И МОЛДОВА

БЪЛГАРИЯ ОТКРИВА НОВИ КОНСУЛСТВА В УКРАЙНА, ПОЛША И МОЛДОВА

БЪЛГАРИЯ ОТКРИВА НОВИ КОНСУЛСТВА В МОЛДОВА.

Правителството прие решение за откриване на Консулство на България в гр. Тараклия, Република Молдова, с консулски окръг, обхващащ територията на районите Тараклия, Кахул, Кантемир, Бесарбяска и Автономното териториално образувание Гагаузия.

Тараклия е център на район, в който българската общност представлява мнозинство от населението. В града е седалището на осъществяващия преподаване на български език Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак“, който представлява единственият български университет извън пределите на нашата страна.

Откриването на Консулство се налага поради необходимостта от предоставяне на качествено обслужване и консулски услуги за българските граждани, живеещи в районите от консулския окръг. То ще допринесе за подобряване на контактите и сътрудничеството с българската общност и нейните организации и институции, особено в сферата на образованието и културата, което е от особена важност за съхраняването на националната идентичност на нашите сънародници в Молдова.

България разкрива и две почетни консулства.

Едното е в украинския град Запорожие, като консулският му окръг обхваща територията на Запорожка, Донецка и Луганска области. С решението се назначава Сергей Желев, украински гражданин, вицепрезидент на Асоциацията на българите в Украйна, за почетно консулско длъжностно лице.

Откриването на консулството и назначаването на г-н Желев ще спомогне за укрепване на връзките между България и представителите на българската общност в тази част на Украйна и ще допринесе за активизиране на българо-украинските икономически, културни, научно-образователни и туристически връзки. България има към момента едно почетно консулство в Украйна – в гр. Лвов в западната част на страната.

Второто почетно консулство, което ще бъде открито, е в Полша, със седалище в гр. Катовице и консулски окръг, обхващащ Шльонското воеводство. За почетен консул се назначава Януш Затон, полски гражданин, представител на големия местен бизнес и човек, ползващ се с висока обществена репутация.

На фона на традиционно добрите и успешно развиващите се българо-полски отношения и сътрудничеството с районите, Шльонското воеводство е един от най-неактивизираните от наша страна полски региони. Възможностите за развитие на двустранното сътрудничество в областта на икономиката, търговията, инвестициите, туризма, културата и образованието и на връзките между двете страни обуславят целесъобразността от назначаването на почетен консул.

Добавить комментарий