29.11.2022

Децентрализовани звена

Децентрализовани звена

Отдел «Икономическо и инвестиционно развитие»

Ирина Никифорова

Работен телефон: 
(0294)23544
E-mail:
investin.taraclia@gmail.com

Отдел «Селско стопанство и кадастър»

Димитър Георгиев

Работен телефон: 
(0294)23031
E-mail:
agrotaruprava@mail.ru

Дирекция «Финанси и бюджет

Лариса Пукал

Работен телефон: 
(0294)24848
E-mail:
dftaraclia@mail.ru

Дирекция "Строителство, комунални услуги и пътища"

Александра Ябанжи

Работен телефон: 
(0294)23081
E-mail:
stroitar@mail.ru

Дирекция «Социална закрила и семейство»

Галина Филипова

Работен телефон: 
(0294)25093
(0294)25098
Факс: (0294)23262

E-mail:
as.taraclia@gmail.com

Дирекция «Образование, култура и туризъм».

Лилия Сарсаман

Работен телефон: 
(0294)25981
(0294)24748

E-mail:
ruotar@gmail.com