26.01.2023

Контакти

КОНТАКТИ

РАЙОНЕН СЪВЕТ ТАРАКЛИЯ
Република Молдова MD- 7401
Тараклия, Штефан чел Маре, 59

Секретар:
0(294) 24-6-50
E-mail: anticamera-rs@mail.ru