29.01.2023

Деконцентрировани звена

Ръководител:
Иван Михайлов


Контакти:
тел.:
(0294)21-00-0       
моб.: 079683273
E-mail: ivan.mihailov@gov.md

Ръководител:
Андрей Балтаков 


График:
Понеделник - Петък: 8:00-17:00

Почивка: 12:00-13:00


Контакти:
тел.:
(0294)2-30-84         

E-mail: ipmtaraclia@ipm.gov.md


Адрес:
г.Тараклия,  ул. Мира,7

Ръководител:
Албина Касапова


График:
Понеделник - Петък: 8:00-17:00

Почивка: 12:00-13:00


Контакти:
тел.:
(0294)2-01-18   
моб.: 078803075
Прием: (0294)20117       

E-mail: taracliaddf@sfs.md


Адрес:
г.Тараклия, ул. Ленина 143/5

Ръководител:
Васил Романов


График:
Понеделник, Сряда, Петък: 8:00-17:00 - почивни дни.
Вторник-Четвъртък: 08:00-17:00 - дни за посещения.

Почивка: 12:00-13:00


Контакти:
тел.:
(0294)2-33-31     
моб.: 079636801     

Адрес:
г.Тараклия,  ул. Ленина, 126

Ръководител:
Владимир Таукчи 


График:
Понеделник - Петък: 07:30-16:00

Почивка: 12:00-12:30


Контакти:
тел.:
(0294)2-53-82

            (0294)2-59-98
моб.: 079955156      
E-mail: vladimir.taucci@anofm.md


Адрес:
г.Тараклия,  ул. Штефан чел Маре, сграда 9Б

Ръководител:
Елена Карамалък


Контакти:
тел.:
(0294)2-40-86       
моб.: 079649176       

E-mail: csp.taraclia@ms.md

Ръководител:
Валентин Николай 


График:
Понеделник - Петък: 8:00-17:00

Почивка: 12:00-13:00


Контакти:
тел.:
(0294)2-48-80   
            (0294)2-30-89
моб.: 068680280       
E-mail: ip_taraclia@igp.gov.md 


Адрес:
г.Тараклия,  ул. Первомайская, 69а

Ръководител:
Виктор Парликов 


График:
Понеделник - Петък: 8:00-17:00

Почивка: 12:00-13:00


Контакти:
тел.:
(0294)2-46-04     
моб.: 079604138      

E-mail: taraclia@dse.ms


Адрес:
г.Тараклия,  ул. Ленина 130

Ръководител:
Ирина Микулска


График:
Понеделник - Петък: 8:00-17:00

Почивка: 12:00-13:00


Контакти:
тел.:
(0294)22029
            (0294)22323         
E-mail: сmt.taraclia@army.md


Адрес:
г.Тараклия,  ул. Ленина 132

Ръководител:
Игор Стоянов  


График работы:
Понеделник - Петък: 8:00-17:00

Почивка: 12:00-13:00


Контакти:
тел.:
(0294)2-45-49
моб.: 067601703        

E-mail: igor.stoianov@ast.gov.md


Адрес:
г.Тараклия,  ул. Штефан чел Маре, 36, каб.1

Ръководител:
Серджиу Мериакри 
 


График:
Понеделник - Петък: 8:00-17:00

Почивка: 12:00-13:00


Контакти:
тел.:
(0294)2-57-16   
моб.: 078359059                 

E-mail: probatiune@probatiune.gov.md


Адрес:
г.Тараклия,  ул. Первомайская 32

Ръководител:
Лилия Юровская  


График:
Понеделник - Петък: 8:00-17:00

Почивка: 12:00-13:00


Контакти:
тел.:
(0294)2-55-72   
моб.: 078260301       

E-mail: taraclia@statistica.gov.md


Адрес:
г.Тараклия,  ул. Чебанова, 3/6

Ръководител:
Елена Татарли


График:
Понеделник - Петък: 8:00-17:00

Почивка: 12:00-13:00


Контакти:
тел.:
(0294)-22377         

E-mail: drsa.taraclia@ansa.gov.md


Адрес:
г.Тараклия,  ул. Ленина, 6

Ръководител:
Олга Паслар


График:
Понеделник - Петък: 8:00-17:00

Почивка: 12:00-13:00


Контакти:
тел.:
(0294)-2-30-28         

E-mail: ctas.taraclia@cnas.gov.md


Адрес:
г.Тараклия,  ул. Штефан чел Маре, 36

Ръководител:
Федора Димитриева


График:
Понеделник - Петък: 8:00-17:00

Почивка: 12:00-13:00


Контакти:
тел.:
(0294) 2-48-50

           (0294) 2-48-50         
E-mail: fedora-dimitrieva@asp.gov.md


Адрес:
г.Тараклия, ул. Ленина, 128.