15.07.2024
Удължаване на конкурса

Удължаване на конкурса за заемане на временно свободна държавна длъжност до 13.09.2021г

Районен съвет Тараклия удължава конкурса за заемане на временно свободна държавна длъжност до 13 септември 2021 г. Удължаване на конкурса

Главен специалист (енергийна ефективност) на отдел “ икономическо и инвестиционно развитие“

В конкурса имат право да участват следните лица:

– граждани на Република Молдова, които отговарят на изискванията на тази свободна държавна длъжност.

Кандидатите трябва да имат:

 • задължително висше техническо образование (за предпочитане в областта на строителството);
 • умения за писане на проекти;
 • знания и умения за работа на компютър;
 • владеене на държавен и английски език.

За участие в конкурса е необходимо да предоставите следните документи:

 • Заявление на участника в конкурса;
 • копие от паспорта;
 • копие от диплома за висше образование.
 • копие от удостоверение за професионално развитие (ако има такова);
 • копие от удостоверение за квалификационна категория (ако има такова);
 • документ, потвърждаващ трудовия стаж;
 • медицинско свидетелство;
 • свидетелство за несъдимост.

Допълнителна информация ще бъде предоставена на тел. 0-294 -2-51-98

Останалата информация за конкурса участниците могат да намерят на сайта на Районния съвет Тараклия и в социалните мрежи.

Вашият коментар