04.12.2023

Районен съвет

Районен съвет

Руководство Администрации района

Председател

Председател на районен съвет

Секретар

Секретар на районния съвет

Районный совет тараклия

Районни Съветници

Районни Съветници на Тараклия

Специализирани комисии

Специализирани комисии на районен съвет