29.01.2023

Районни Съветници

Районни Съветници

Партия НА СОЦИАЛИСТите

Советники ПСРМ Тараклия

Галина Мунтян

E-mail:
muntyangalina@mail.ru

Советники ПСРМ Тараклия

Инна Лисица

Советники ПСРМ Тараклия

Инга Пирняк

Советники ПСРМ Тараклия

Мария Берова

Советники ПСРМ Тараклия

Вячеслав Камбур

Советники ПСРМ Тараклия

Васил Морар

E-mail:
___________

Советники ПСРМ Тараклия

Мария Градинар

Советники ПСРМ Тараклия

Александр Татарли

Советники ПСРМ Тараклия

Васил Дериволков

Советники ПСРМ Тараклия

Виктор Чернев

Советники ПСРМ Тараклия

Степан Заврак

Советники ПСРМ Тараклия

Демян Кара

Советники ПСРМ Тараклия

Иван Георгиев

Советники ПСРМ Тараклия

Георги Нереуца

Советники ПСРМ Тараклия

Елена Чавдар

E-mail:
___________

Советники ПСРМ Тараклия

Валерия Виткова

Советники ПСРМ Тараклия

Руслан Кайряк

Политическа Партия «Шор»

Николай Мостовой

Федор Ангелчев

E-mail:
___________

Елена Зибили

Партия на Комунистите

Партия Коммунистов Тараклия

Владимир Питрапов

Партия Коммунистов Тараклия

Вячеслав Кунев

Партия Коммунистов Тараклия

Федор Сабий

Избирателен Блок ACUM

Блок ACUM Тараклия

Федора Димитриева

Блок ACUM Тараклия

Степан Цолов

Демократическа партия на Молдова

Демократическая Партия Тараклия

Сергей Кара

E-mail:
___________

Демократическая Партия Тараклия

Димитър Душков