26.01.2023

Кметства

Кметства Район Тараклия

Албота де Жос

(Хаджикей, Хыртоп)

Кмет:
Витали Татару 

Телефон за връзка:
(0294)93866 
E-mail:
albotaprim@mail.ru
Адрес:
MD- 7411, р-н Тараклия,
коммуна Албота де Жос,
ул. Юбилейная, 56

Албота де Сус

(Рошица, Софиевка)

Кмет:
Александър Татареску  

Телефон за връзка:
(0294)57237
E-mail:
primariaalbotadesus@mail.ru
Адрес:
MD-7412, р-н Тараклия,
коммуна Албота де Сус,
ул. Юбилейная, 116

Алуату

Кмет:
Анатоли Бобич 

Телефон за връзка:
(0294)35036 
E-mail:
primaria.aluatu@rambler.ru
Адрес:
MD-7413, р-н Тараклийя,
с. Алуату,
ул. Еминеску, 99

Балабану

Кмет:
Николай Мунтяну

Телефон за връзка:

(0294)93031 
E-mail:
biudjetbalabanu@mail.ru
Адрес:
MD-7414, р-н Тараклия,
с. Балабану,
  ул. Ленина, 42

Будэй

Кмет:
Галина Терзи 

Телефон за връзка:
(0294)53238 
E-mail:
budai-primar@mail.ru
Адрес:
MD-7416, р-н Тараклия,
с. Будэй, 
Мира, 56

Валя-Пержей

Кмет:
Иван Нереуца  

Телефон за връзка:
(0291)47238 
E-mail:
primariavaleaperjei@mail.ru
Адрес:
MD-7414, р-н Тараклия,
Валя-Пержей,
ул. Ленина, 190

Виноградовка

(Кириловка, Чумай, Мирное)

Кмет:
Татияна Цуркан 

Телефон за връзка:

(0294)92261
E-mail:
primvinogradovca@mail.ru
Адрес:
MD-7426, р-н Тараклия,
коммуна Виноградовка,
ул. Комсомольская, 5

Кайраклия

Кмет:
Николай Каракаш

Телефон за връзка:
(0294)66238 
E-mail:
primcairac@mail.ru
Адрес:
MD- 7417, р-н Тараклия,
с. Кайраклия,
ул. Ленина, 61

Кортен

Кмет:
Дмитри Караджов  

Телефон за връзка:

(0291)72238 
E-mail:
primariacorten@mail.ru
Адрес:
MD-7421, р-н Тараклия,
с. Кортен,
ул. Кирова, 8

Мусаиту

Примар:
Раиса Ташниченко 

Телефон за връзка:

(0294)52236 
E-mail:
musaitu1@mail.ru
Адрес:
MD-7424, р-н Тараклия,
с. Мусаиту,
ул. Первомайская, 136

Новосёловка

Примар:
Екатерина Покурар  

Телефон за връзка:
(0294)34302 
E-mail:
primarianovosiolovca@mail.ru
Адрес:
MD-7425, р-н Тараклия,
с. Новоселовка,
ул. Ленина, 25

Салчия

Кмет:
Владимир Кирнев

Телефон за връзка:

(0291)58277 
факс: (0294)58277
E-mail:
nedioglo.lena@yandex.ru
Адрес:
MD-7426, р-н Тараклийя,
комунна Салчия,
ул. Юбилейная, 42

Тараклия

Кмет:
Вячеслав Лупов  
Зам. на кмета:

Кемеченжи Марта 
Рэйляну Виорика 
Бошнягэ Алексей 

Телефон за връзка:
тел. (0294) 23155
факс: (0294) 25-7-74
E-mail:

prim-tar@mail.ru  

Адрес:

МD-7401 г. Тараклия,
ул. Ленина, 128

Твардица

Кмет:
Георги Попов 
Зам. на кмета:
Александър Автутов 

Телефон за връзка:
тел. (0291)62238
факс: (0291)62238
E-mail: 
primaria.tvarditsa1866@gmail.com

Адрес: 
MD-7422, р-н Тараклия,
г.Твардица,
ул. Димитрова, 4

Чалык

(Кортенул Ноу, Самурза)

Кмет:
Илия Ангелчев 

Телефон за връзка:

тел.:   (0294) 31329
факс: (0294) 31329
E-mail:
primaria.cealic@gmail.com
Адрес:
MD-7419, р-н Тараклия,
комунна Чалык,

ул. Болгарская, 7