29.01.2023

Председател

Председатель района Тараклия

Иван Паслар

Дата на раждане: 21 юли 1959 г.

Телефон за връзка: +373(294)24095

E-mail: presedintetaraclia@inbox.ru

  • ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
  • БИОГРАФИЧНИ ДАННИ

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ!

        От името на ръководството на район Тараклия и от свое лично име позволете ми да Ви представя Тараклийския район – район със славна история, богато културно наследство, енергични хора и динамично развиваща се икономика.

      Район Тараклия е част от Република Молдова. Една нейна най-хубава част, защото тук живеят етнически българи, тук се пази уникалния български език и българския дух.

      На този сайт ще узнаете за историята на район Тараклия, уникалната култура на българите, живеещи тук повече от 250 години. Ще се запознаете с дейността на Районния съвет Тараклия, ще узнаете за високия инвестиционен потенциал на района и развиваща се туристическа привлекателност.

      Администрацията на район Тараклия следва няколко принципи в своята работа:

  1. Съхраняване и развитие на района като центъра на българите в Молдова. Съхраняване и развитие на българския език, култура и история в Молдова.
  2. Възпитание на младежта, развитие на учебните институции, духовно, нравствено и спортно развитие на младежта в район Тараклия. 
  3. Водене на грамотна инвестиционна политика, която е  насочена към създаване и поддържане на благоприятен бизнес - климат, привличане на средства в реалния сектор на икономиката. Ние изграждаме отношенията си с инвеститорите на принципите на прозрачност и информационна откритост.
  4. Повишаване на туристическия потенциал на района. Тараклийският район е единственият български район в Молдова, той е визитна картичка на държавата, с която трябва да се запознае нашата майка България.

          Тараклийският район е не само икономичен, културен и образователен център на молдовските българи, но и е «сърцето на българите в Молдова».

Добре дошли в район Тараклия!

Длъжност: Председател на район Тараклия

Образование: 1965-1976 Тараклийско средно училище №2
                                1976-1979 Светловски селскостопански техникум
                                1984-1989 Одески политехнически институт

Кариера:          1981-1986  Инженер по транспорта на сдружението по механизация на Тараклийския район
                               1986-1992 Ръководител на AТП Тараклийска селскостопанска техника
                               1992-1999 Директор на  SRL «Servis Libera»
                               1999-2005 Главен изпълнителен директор на SC SRL «Агроглед»
                               2005-2019 Главен изпълнителен директор SRL «Servis Libera»
                               2019 – до дн. Председател на район Тараклия
                               
Член на Съюза на ветераните от войната в Афганистан на Република Молдова

Семейно положение:  Женен, две деца

Езици:
Руски, Български