28.11.2022

Кабинет на Председателя

Кабинет на Председателя

Галина Белиогли

Административен секретар

Телефон за връзка:
(0294)24650
Факс: (0294)23542
E-mail:
anticamera-rs@mail.ru

Ирина Фазли

Човешки ресурси

Телефон за връзка:
(0294)25198
E-mail:
kadri-rs@mail.ru

Олеся Занфирова

Правни дейности

Телефон за връзка:
(0294)23461

E-mail:
jurist-rs@mail.ru

Елена Белиоглова

Административна и финансова служба

Телефон за връзка:
(0294)24057

E-mail:
belioglova63@mail.ru

Виктор Войтович

Служба за местна публична администрация

Телефон за връзка:
(0294)25190

E-mail:
smpu-taraclia@mail.ru

Степан Карамалак

Служба за външни отношения

Телефон за връзка:
(0294)24707
E-mail:
interelation@raiontaraclia.md

Марина Юровска

Архивна служба

Телефон за връзка:
(0294)24651
д.(0294)26107

E-mail:
arhivtarakliamd@mail.ru

Светлана Сушко

Стопански дейности

Телефон за връзка:
(0294)24970