15.07.2024

Ръководство

Ръководство

Лазар Дерменжи

Председател

Телефон за връзка:
(0294)24095

E-mail:
lazar.dermenzhi@mail.ru
consiliul.raional-taraclia@apl.gov.md

Сергей Филипов

Заместник – председател

Телефон за връзка:
(0294)24750
E-mail:
edatinfo@mail.ru

Андрей Балтаков

Заместник – председател

Телефон за връзка:
(0294)23248
E-mail:
baltacov@mail.ru

Анатолий Арабаджи

Секретар на Районния съвет

Телефон за връзка:
(0294)23461
E-mail:
aarabadji@mail.ru