28.11.2022

Ръководство

Ръководство

Пасларь Иван Андреевич

Иван Паслар

Председател

Телефон за връзка:
(0294)24095

E-mail:
presedintetaraclia@inbox.ru

Лазарь Дерменжи

Лазар Дерменжи

Заместник Председател

Телефон за връзка:
(0294)24750
E-mail:
lazar.dermenzhi@mail.ru

Нейкулова Наталья

Наталия Нейкулова

Секретар на районния съвет

Телефон за връзка:
(0294)23461
E-mail:
neiculovanatalia@mail.ru