30.01.2023
Tekwill Taraclia

Сесия за кариерно ориентиране в сферата на ИТ – Tekwill Taraclia

На 17 декември от 14:00 часа, в рамките на проект Tekwill Taraclia, Фондация „Иновации и устойчиво развитие “ в партньорство с отдел „Образование, култура и туризъм“ на район Тараклия и лицея «И.Вазова» провежда сесия за кариерно ориентиране в сферата на ИТ за гимназисти от Тараклийския район.

Вашият коментар