15.07.2024
Среща на председателя на район Тараклия с Върховния комисар на ОССЕ

Среща на председателя на район Тараклия с Върховния комисар на ОССЕ

Върховният комисар на ОCСЕ по въпросите на националните малцинства Кайрат Абдрахманов и ръководителят на мисията на ОCСЕ в Молдова д-р Клаус Нойкирх посетиха район Тараклия и се срещнаха с председателя на района Иван Паслар.
Среща на председателя на район Тараклия с Върховния комисар на ОССЕ

Основната цел на посещението на Върховния комисар в района беше запознаване с делата и проблемите на българското национално малцинство в Молдова. Посещението на високопоставените лица в района се състоя по покана на председателя на Тараклийския район.

Трябва да се отбележи, че район Тараклия е единственият район в страната, посетен от Върховния комисар по време на официалното му посещение на Република Молдова.

В срещата взеха участие: Наталия Мириманова – главен съветник на Върховния комисар, Петер Надерер – правен консултант и Серджиу Коновалу – програмен мениджър на комисаря в Молдова. В срещата участваха и кметове на район Тараклия и началници на службите на Районния съвет.

Целта на посещението беше запознаване с проблемите на българското национално малцинство в Република Молдова.

Председателят на района и кметовете запознаха на Върховния комисар с делата на българското национално малцинство в района Тараклия и Република Молдова като цяло и изразиха надежда за сътрудничество за укрепване на българската култура и език в Молдова.

Върховният комисар отбеляза, че богатството на Молдова е в нейния многонационален народ и той ще положи всички усилия, за да запази този мултикултурализъм.

Отделно беше обсъден въпросът за запазване на Тараклийския район.

Председателят на района каза, че този въпрос е особено остър с оглед на предстоящата административно-териториална реформа в Молдова и изисква подкрепа и политическа воля.

Върховният комисар подкрепи желанието на ръководството да запази района, а също така одобри методите, чрез които властите постигат това, а именно чрез преговори и тиха дипломация.

Той отбеляза, че Тараклийският район може да стане пример за цяла Европа, „пример как да се решават проблемите на едно национално етническо малцинство чрез конструктивен диалог с централната власт“.

Комисарят изрази намерението си да обсъди този въпрос на предстоящите срещи с министър-председателя на Молдова, ръководството на Парламента и кабинета на министрите.

Главният съветник на Върховния комисар Наталия Мириманова отбеляза, че службата на комисаря ще подкрепи района да установи  по-тесен и по-продуктивен диалог с централната власт, като създаде платформа, която позволява на ръководството на района и централните власти да провеждат редовни консултации по този въпрос .

Ръководителят на мисията на ОССЕ д-р Клаус Нойкирх, между другото, призова ръководството на района и кметовете да възприемат предстоящата реформа не като заплаха, а като възможност за развитие на района.

В рамките на срещата широко и основателно беше дискутирана темата за многоезичното образование в район Тараклия. Представителите на района отбелязаха необходимостта от по-задълбочено изучаване на държавния език и запазване на възможностите за изучаване на родния език. Върховният комисар подкрепи този стремеж, като отбеляза, че екипът му изпълнява подобни проекти и е готов да подпомогне двуезичното обучение в детските градини и началните училища в район Тараклия.

Ръководството на район Тараклия ще проведе допълнителни консултации с кабинета на комисаря по този въпрос.

В края на срещата председателят на Тараклийския район връчи на Върховния комисар паметен подарък – статуетка с герба на район Тараклия – център на българите в Молдова.